MEIE KOOL


KOOLIKORRALDUS

Õppekava

Õppekorraldus

Vastuvõtt

Õppemaks ja majandamine

Koolivorm

Alusdokumendid

Tervisenõukogu


EELKOOL


HUVITEGEVUS


INIMESED


STUUDIUM (E-PÄEVIK)


NÄDALAMENÜÜ


PILDIALBUM


KONTAKT


KOOLIKORRALDUS

Kaarli Kool on lasteaed-põhikool, mis hõlmab 5 lasteaiarühma ja põhikooli.

Põhikool alustas 2013. aasta sügisel 1. klassiga ja kasvab igal aastal ühe klassi võrrakujunedes täiemahuliseks 9.klassiliseks põhikooliks.

Kool töötab ühe klassiga igas vanuserühmas, klasside suuruseks on keskmiselt 20 õpilast.

 

Õppesüsteemi järgi jaotub Kaarli Kool kolmeks osaks:

lasteaed (1,5 – 7 aastased lapsed),

I kooliaste (1. - 3. klass),

II kooliaste (4. – 6. klass).

Kooli juhtimise eest vastutavad direktor ja õppealajuhataja. Esialgu moodustavad lasteaia ja algkooli õpetajad ühe üksuse. Kooli kasvades jaotub töökorraldus kahe struktuuriosa: lasteaia ja põhikooli vahel, kes korraldavad oma tegevust küll eraldi, aga koostööprintsiibist lähtuvalt.

 

Õppepäev koosneb tundidest, mille arv ja järjekord on sätestatud tunniplaaniga.

Koolimaja avatakse kell 8.00. Koolipäev algab  kell 8.30 hommikuringiga. Õppetunni pikkus on 45 minutit, vahetunni pikkus üldjuhul 10 minutit, söögivahetunni pikkus 30 minutit.

Lähtudes üldõppest ja  õppe spetsiifilistest vajadustest (kunsti-, keele-, muusikaõpe, sport, praktikumid, kontrolltööd) võib tundide kestus muutuda, võimalikud on paaris- ja kolmiktunnid. Sellest johtuvalt võib muutuda ka vahetunni aeg pikemaks.

Õppetunnid toimuvad koolis ja/või väljaspool kooli  õppekäiguna. Õppimine võib toimuda reaalses ja/või virtuaalses keskkonnas nii rühmatööna kui iseseisvalt.

 

1. – 3. klassis on tundide ajad:

Hommikuring 8.30

I tund 9.00 – 9.45

II tund 9.55 - 10.40

III tund 11.10 – 11.55

IV tund 12.05 – 12.50

V tund 13.00 - 13.45

VI tund 13.55 – 14.40

 

4. – 6. klassis on tundide ajad:

 

Hommikuring 8.30

I tund 8.45 – 9.30

II tund 9.40 – 10.25

III tund 10.35 – 11.20

Söögivahetund

IV tund 11.50 – 12.35

V tund 12.45 – 13.30

VI tund 13.40 – 14.25

VII tund 14.35 – 15.20 

 

Õppeaasta on ajavahemik 1. septembrist 31. augustini, milles on 175 õppepäeva (35 nädalat). Õppeaasta on jagatud viieks 7 nädala pikkuseks perioodiks.

 

Õppenädal koosneb viiest õppepäevast. Õpilase ühe nädala maksimaalne tunnikoormus on määratud Kaarli Kooli õppekavas.|↑ üles|  

EELK Tallinna Kaarli kogudus | Toompuiestee 4, 10142 Tallinn | tel 6199111, kaarlike@eelk.ee | EE332200221056298548 Swedbank
© Siinsete tekstide ja fotode kasutamine ajakirjanduslikel või kommertslikel eesmärkidel on ilma eelneva kooskõlastuseta keelatud.
EELK esilehele